جزئیات محصولات

جار 1 کیلویی مربع ۲۷ گرم

1 kg square jar,27 g