جزئیات محصولات

پریفرم جار 45 و ۵۱ گرم دهانه ۹۰

PREFORM JAR, 45 & 51 G